Festivalregels

De belangrijkste regel op een festival met veel mensen is natuurlijk: Wees lief voor elkaar en heb zoveel mogelijk lol als mogelijk is! Drink - met name bij warm weer - voldoende water en vergeet niet te eten! Doe een ander niks aan dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van! En hou je a.u.b. aan die paar regeltjes die we hieronder opsommen.

Niet: filmapparatuur, glas, blik, plastic flesjes (leeg of vol), professionele fotoapparatuur (lees: fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen), opname-apparatuur , paraplu's, vlaggenstokken dikker dan 2cm en langer dan 1.5 meter, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), wapens. Wel: mobieltjes met foto/videomogelijkheden, normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen.

Alcohol
Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen!

Cameratoezicht
Camera's waken over jouw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen camera's. Een ieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

Foto & video opnames
Tijdens het festival zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.

FOTOGRAFIE
Als het een huis-, tuin- en keukencamera is, wel. Professionele apparatuur is niet toegestaan; toestellen met afneembare lenzen worden sowieso niet toegelaten, net als filmcamera's en opname-apparatuur. Ook Selfie-sticks zijn verboden!

Drugs (en andere illegale middelen)
Het is volgens de Nederlandse wet verboden om illegale middelen als drugs bij je te hebben of te verhandelen.

Eten & Drinken
Het meenemen van eigen eten & drinken is niet toegestaan op het festivalterrein. Bezoekers met voedselallergie of een speciaal dieet graag een mail sturen naar de organisatie (info@retropop.nl).

Filmen
Filmen (met handycam e.d.) mag niet op het festivalterrein. Geluidsopnamen zijn ook verboden. Alleen huis- tuin- en keukenfototoestelletjes (toestellen zonder afneembare lenzenset) zijn toegestaan.

ROKEN
Het is niet toegestaan in festivaltenten en afgesloten ruimtes waarin werkzaamheden plaatsvinden te roken. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie van Retropop zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival door de organisator worden ontzegd. Ook zullen de eventuele hiervoor bedoelde boetes op de overtreder verhaald worden. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie, ordepersoneel en andere bevoegden.

Handelen/flyeren/sampelen
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen op het festivalterrein en de parkeerterreinen.

(Huis)dieren
(Huis)dieren worden mede om hun eigen bestwil niet toegelaten.

Kledingvoorschrift
Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet toegestaan, evenals kleding met aanstootgevende of racistische teksten.

Schade
De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Legitimatieplicht
Tijdens het festival geldt legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland.

Minimum adviesleeftijd
Er geldt een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Jongere bezoekers dienen te worden begeleid door een verantwoordelijke meerderjarige.

Open vuur/fakkels
Open vuur is ten strengste verboden op het festivalterrein. Hieronder vallen ook fakkels

In geval van twijfel of discussie heeft de Festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.

BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS LOPEN HET RISICO VAN HET FESTIVALTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.